آغاز پرواز های برنامه ای هما

یکی از بزرگ ترین مشکلات صعنت هوایی کشور در قبل از برجام میتوان گفت مشکل فعال نبود فررودگاه های کوچک کشور است زیرا هواپیمای مناسب و دارای شرایط مناسب وجود نداشت .

کل بار هوایی کشور بردوش 5 فرودگاه کشور است که 50 فرودگاه باقی مانده نقشی کمتر از 20 درصد خطوط هوایی کشور را دارند .

اما پس از برجام و امضای قرارداد ATR هواپیما های کوچک و مناسب ساخته و قسمتی از آن ها تحویل گرفته شد .

طبق گفته عباس آخوندی پرواز های برنامه ای ابتدا برای سنندج برقرار و قرار است هفته ای 10 پرواز برقرار شود

ایران ایر در چهارچوب قرارداد چند ماه قبل خود با شرکت اروپایی ATR، ۲۰ هواپیما خریداری کرد که تاکنون چهار فروند آن به هما تحویل شده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۶ فروند دیگر از این هواپیماها نیز به ناوگان ایران اضافه خواهد شد