امداد اضطراری با مایکروسافت

مایکروسافت و نومادیک 

ما پیش از این نیز استفاده از مایکروسافت هولولنز را برای اپلیکیشن کاربردی تله‌مدیسن دیده‌ایم،

اما استفاده از این دستگاه برای آنها بیشتر در زمینه مشاوره‌ای بود؛

حالا هولولنز به طور تخصصی یک برنامه کاربردی را برای تله‌مدیسن در اختیار قرار می دهد که عملکرد و اطمینان را در آن بالا می برد

در امداد اضطراری می‌تواند باعث صرفه جویی در وقت متخصصان پزشکی شود

نومادیک در پلتفرم خود از حرکات بصری هولولنز استفاده می کند

اجازه می‌دهد تا امدادرسانان با بیش از 10 دستگاه تشخیصی بلوتوثی مانند اکسیمترها پالس مورد نظر را به کارشناسان از راه دور ارسال کنند؛

همچنین از طریق تله‌کنفرانس از مشاوره‌های چندین متخصص استفاده کنند.

شرکت تخصصی اکسلوس گفت که پلتفرم تخصصی نومادیک برای مراقبت بیشتر از اشخاص بخصوص پیش از ازدواج بسیار موثر است

می تواند یک تخصص پزشکی را با چندین متخصص در میان بگذارد و باعث توسعه علم پزشکی در روستاها خواهد شد.

با استفاده از این اپلیکیشن، تله‌مدیسن آینده علم پزشکی را در نمایشگاه CES2018 نشان خواهد داد.