بزرگترین بانک جهان از فضای ابری مایکروسافت استفاده میکند

Bank of America، یکی از بزرگترین موسسات مالی دنیا با قریب به 47 میلیون مشتری ، برای تحول در بخش دیجیتالی خود خدمات ابری مایکروسافت را انتخاب کرده است. این موسسه اقدام به خرید آفیس 365 برای 200،000 کارمند خود در سراسر جهان خواهد کرد و همچنین با استفاده از  آژور کسب و کار خود را به خدمات ابری  منتقل خواهد کرد.

ما به صورت تهاجمی در حال مدرن سازی زیر ساخت های فناوری خود جهت رشد در تجارت فعلی و آینده مان هستیم.

توافق ما با مایکروسافت اجازه می دهد تا چند سال آینده 80 درصد خدمات خود را بر روی پلتفرم های مجازی  ارایه دهیم. ما می خواهیم رهبر ارایه خدمات مالی دیجیتالی در دنیا باشیم.

مایکروسافت برنامه های خدمات مالی بر مبنای سرویس ابری تولید کرده که موسسات مالی را با قدرت بیشتری نسبت به تحولات فناورانه تطبیق پذیر می سازد. این قبیل خدمات و برنامه ها امکان ایجاد فضایی شفاف تر برای موسسات مالی و همچنین سازمان های تنظیم مقررات فراهم می نماید. طبق گزارشات مایکروسافت اکنون بیش از 80 درصد از بانک های بزرگ دنیا و بیش از 75 درصد از موسسات مالی در سراسر جهان از خدمات آژور استفاده می کنند.
مایکروسافت می گوید:

این آمار نشان دهنده اوج توان قانونی، مشارکتی، امنیتی و تدارکاتی تیم های ما است.