تحلیف این دوره بی سابقه است !!!

تحلیف حسن روحانی بی سابقه است

مهدی کیایی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفت: “مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بی‌سابقه‌ترین مراسم به لحاظ کیفیت حضور میهمانان خارجی است.”
به گزارش تسنیم، آقای کیایی با اشاره به جزئیات مراسم تحلیف رئیس‌جمهور گفت: در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، روسای ۳ قوه سخنرانی می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی تحلیف می‌شود و سوگند یاد می‌کند.
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با اشاره به حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، عنوان کرد: “بیش از ۱۶۰ خبرنگار خارجی و بیش از ۲۰۰ خبرنگار و عکاس داخلی مراسم تحلیف رئیس‌جمهور را پوشش خبری می‌دهند.”
آقای کیایی افزود که مراسم تحلیف رئیس‌جمهور از شبکه‌های مختلف داخلی و خارجی به صورت زنده پخش می‌شود.