زندگی در شرایط سخت : ساختکوره اولیه

سلام دوستان .

امروز در خدمت شما عزیزانیم تا یکی دیگر از آموزش های زندگی در شرایط سخت را ارائه بدهیم

ساخت کوره یکی از روش های ساخت تجهیزات اولیه ، و ثانویه می باشد که میتواند آن را سرعت ببخشد

ساخت این کوره یه مقدار با دردسر هایی همراه خواهد بود اما به شما توصیه میکنم این ویدئو را تماشا کنید