ساخت ظرف سفالی ( زندگی شرایط سخت )

زندگی در شرایط سخت یکی از مواردی است که بسیاری از انسان ها علاقه مند به یادگیری آن هستند .

خیلی از انسان در شرایط و زمان هایی قرار داشتتند که نه تنها تنها بودند بلکه باید میان مرگ و زندگی میجنگیدند .

این انسان ها سرگذشت و سرنوشت خود را کتاب و افرادی این کتاب را به صورت ویدئویی کوتاه ساخته و ارسال میکنند

امیدواریم از این ویدئو لذت ببرید