ماموریت های سنگین روحانی در دور دوم

  1. رونق اقتصادی

کار ارزشمند دولت یازدهم روحانی، کنترل تورم لجام گسیخته بود؛ آن هم در شرایطی که بی ثباتی اقتصادی و جهش روزافزون قیمت ها، معیشت مردم را مختل کرده بود.

اینک نوبت گام دوم است و آن، ایجاد رونق اقتصادی و عبور از رکود است. هر چند رئیس جمهور قبلاً وضعیت حاضر را “ثبات اقتصادی” نامیده است ولی واقعیت این است که تحولات کلان اقتصادی، مانند گشایش در مراودات اقتصادی با جهان و حضور شرکت های خارجی در ایران، هنوز به کف جامعه سرایت نکرده و معیشت مردم، درگیر رکود و سکون است، چرخه اقتصاد خرد، خوب نمی چرخد، گردش پول به کُندی صورت می گیرد و مردم در فشار اقتصادی روزانه هستند.

 

2. شجاعت دوچندان

برخی اشکالات مانند فقر تحزب، محدودیت های رسانه ای، مداخلات فراقانونی در زندگی مردم، عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی، ادامه حصر، نواقص موجود در قانون انتخابات  و نظایر این ها سپهر سیاسی کشور را می آزارد.

وظیفه مسلّم دولتی است که پشتوانه ارزشمندی به نام 24 میلیون رأی مردم را دارد.

اگر دولت اول روحانی، با شعار “تدبیر و امید” بر سر کار آمد، دولت جدید باید ضمن پاسداشت تدبیر و امید، “شجاعت” را نیز چاشنی کار خود کند.

 

3. کاهش فشار ها و تحریم های خارجی

روحانی و تیمش در دولت یازدهم، توانستند تنش های سهمگین سیاست خارجی را مهار کنند؛ قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت و تحریم های هسته ای را لغو کنند و پروژه انزوای ایران را به محاق ببرند.
چندی پیش روحانی اعلام آمادگی کرد مذاکرات بین المللی برای رفع سایر تحریم ها را نیز آغاز کند و سایه بقیه تحریم ها را نیز از سر کشور مرتفع کند.
واقعیت این است که جایگاه کنونی ایران در نظام بین الملل، شایسته کشورمان نیست. اصلاح سیاست خارجی ایران با هدف تعامل همه جانبه با جهان، مأموریت دیگر دولت جدید است. این روا نیست که رقبای منطقه ای ایران مانند عربستان با استفاده از برخی رویکردهای ما، بتوانند به قدرت افزایی بپردازند و به چالش های دراز مدت برای ایران تبدیل شوند.

 

4. تحول در نظام آموزشی

بارها گفته ایم و بار دیگر هم تأکید می کنیم که اصلاح کلان کشور در گرو تحول بنیادین در نظام آموزشی ایران است. آموزش و پرورش و آموزش عالی کنونی، نتیجه ای جز تباهی نسل ها و اضمحلال آینده کشور نخواهد داشت.