کمک مایکروسافت برای سیل زدگان اخیر تگزاس

طوفان سهمگین Harvey در آمریکا همچنان در حال به جای گذاشتن ویرانی است، این طوفان در تگزاس آمریکا بیشترین خسارت را برجای گذاشته و باعث شده تا صدها هزار نفر بی خانمان شوند. این طوفان خوشبختانه تلفات جانی شدیدی نداشته و تاکنون ۸ نفر جان خود را از دست داده اند، اما خسارت مالی این طوفان بسیار گسترده تخمین زده می‌شود. مایکروسافت که همواره در برنامه های انسان دوستانه و عام المنفعه فعالیت مداومی داشته وارد میدان شده است.

همانطور که اشاره کردیم خوشبختانه تلفات جانی این طوفان چندان سهمگین نبوده، اما کارشناسان مختلف میزان خسارت این طوفان را رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در چنین مواقعی پاسخ سریع به سانحه و تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان اهمیت زیادی برای حفظ سلامت و کاهش آسیب های جانی دارد.

هنگام وقوع چنین حوادث طبیعی سازمان هایی نظیر صلیب سرخ به تنهایی توان تامین هزینه های روزمره آسیب دیدگان را ندارد و کمک های مردمی و دولتی عاملی تعیین کننده برای تامین حداقل های زندگی این افراد به‌شمار می‌آید. مایکروسافت که همواره در فعالیت های انسان دوستانه و عام المنفعه پیشگام بوده، این بار نیز پا جلو گذاشته و ۱۰۰.۰۰۰ دلار به سازمان صلیب سرخ کمک کرده است.

در نهایت باید یادآور شویم که مایکروسافت سالانه چندین میلیون دلار به امور و نهادهای خیریه و عام المنفعه کمک می‌کند. بخشی از این هزینه ها به واسطه بودجه بندی سالانه ای که این شرکت برای امور خیریه درنظر گرفته است تامین می‌شود و بخش دیگر نیز توسط کارمندان این شرکت تامین می‌گردد. برای مثال در سال ۲۰۱۶ کارمندان این شرکت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار را به حدودا ۱۹.۰۰۰ خیریه اهدا کردند.