کورتانا از امروزجیمیل را برسی میکند

امروز یک روز عالی بود

زیرا الکسا آمازون پشتیبانی از حساب اوتلوک را به سرویس خود اضافه کرد

همچنین اکنون با خبر شدیم که هم اکنون کورتانا نیز از حساب جیمیل پشتیبانی می کند.

این خبر بسیاری خوبی برای کاربرانی است که از کرتانا برای تنظیم کردن قرار ها و موارد دیگر استفاده می کنند

کورتانا در حال حاضر از مخاطبین و تقویم جیمیل پشتیبانی می کند

به این معنی است که زمان قرار بعدی را به شما اطلاع می دهد.

این ویژگی را می توانید با مراجعه به بخش Cortana > Notebook >Connected Services  و انتخاب جیمیل فعال کنید.