شکوه مایکروسافت با نادلا در سال 2018
ادامه مطلب »
امداد اضطراری با مایکروسافت

مایکروسافت و نومادیک  ما پیش از این نیز استفاده از مایکروسافت هولولنز را برای…

ادامه مطلب »
مایکروسافت و فیس بوک همکاری میکنند

مایکروسافت و فیسبوک اخیرا وارد یک همکاری استراتژیک شده اند که نتیجه این همکاری…

ادامه مطلب »
کامپیوتر های مایکروسافت در جیب شما

اگر برخی شکایت ها از سرفس را نادیده بگیریم، موفقیت مایکروسافت در ارائه ویندوز…

ادامه مطلب »