بیل گیتس شهر میسازد

بل مونت بیل گیتس گاهی مواقع میلیارد ها احساس میکنند که جامعه ای جدید…

ادامه مطلب »
علاقه شدید بیل گیتس به جایگزین ساده alt+ctrl+del

یکی از کلیدهای ترکیبی که قریب به اتفاق کاربران ویندوز با آن آشنایی دارند…

ادامه مطلب »