دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر شد

یک ایرانی به عنوان مدیرعامل اوبر (Uber) انتخاب شد. دارا خسروشاهی 48 ساله جای…

ادامه مطلب »